خانه / هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

مشاهده مطلب
مهرداد (نویسنده)

هوش مصنوعی موتور جستجوی گوگل می‌تواند نسل‌کشی را توجیه کند!

هوش مصنوعی موتور جستجوی گوگل می‌تواند برده‌داری و نسل‌کشی را توجیه کند! هوش مصنوعی مولد موتور جستجوی گوگل که هنوز در حالت آزمایشی قرار دارد، می‌تواند پاسخ‌های بسیار عجیبی را به سؤالات شما دهد. برای مثال، این هوش مصنوعی می‌تواند برده‌داری و نسل‌کشی را توجیه کرده و درباره فواید ممنوعیت دسترسی به کتاب‌ها صحبت کند….